Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 10/2011 z 19.05.2011

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2011 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Tadeusz Czichon — 5 956 887 głosów, 38,0% na ZWZ, 16,4% ogółem;
2. Roman Szwed — 3 281 904 głosów, 20,9% na ZWZ, 9,0% ogółem;
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 000 000 głosów, 19,1% na ZWZ, 8,3% ogółem;
4. Piotr Puteczny z żoną — 1 817 500 głosów, 11,6% na ZWZ, 5,0% ogółem;
5. AVIVA OFE/AVIVA BZWBK— 1 600 000 głosów, 10,2% na ZWZ, 4,4% ogółem;

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu