Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 11/2011 z 20.05.2011

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu przez prokurenta spółki w dniach 17.01.2011–20.05.2011 r. łącznie 2000 akcji ATM S.A. po średniej cenie 11,93 zł w trybie transakcji sesyjnej tj.:

  • w dniu 17.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 11,80 zł,
  • w dniu 19.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 11,95 zł,
  • w dniu 20.01.2011 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 12,33 zł,
  • w dniu 20.05.2011 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 11,50 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu