Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 27.04.2011

Raport bieżący 05/2011 z 02.05.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z opublikowaniem raportu okresowego zawierającego roczne dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, w załączeniu przesyła opublikowane w RB nr 4/2011 z dnia 27.04.2011 r. projekty uchwał ZWZ uzupełnione o dane finansowe.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu