Data Numer Raport
17.12.2012 63/2012 Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
17.12.2012 62/2012 Podpisanie cesji dotyczącej umowy znaczącej
14.12.2012 61/2012 Aneks do umowy znaczącej
14.12.2012 60/2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą
06.12.2012 59/2012 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
04.12.2012 58/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
04.12.2012 57/2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą
04.12.2012 56/2012 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
27.11.2012 52/2012 Korekta raportu bieżącego nr 52/2012
22.11.2012 55/2012 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2012
31.10.2012 54/2012 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej
09.10.2012 53/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
03.10.2012 52/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
02.10.2012 51/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
02.10.2012 50/2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą
02.10.2012 49/2012 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
02.10.2012 48/2012 Zawiadomienie o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce
02.10.2012 47/2012 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
20.09.2012 46/2012 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału
20.09.2012 45/2012 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5%
20.09.2012 44/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
17.09.2012 43/2012 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
06.08.2012 42/2012 Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
21.06.2012 41/2012 Zawiadomienie o przekroczeniu 15% udziału
21.06.2012 40/2012 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5%
21.06.2012 39/2012 Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
12.06.2012 38/2012 Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej
11.06.2012 37/2012 Wybór biegłego rewidenta
29.05.2012 36/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
25.05.2012 35/2012 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.
25.05.2012 34/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
23.05.2012 33/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
21.05.2012 32/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15.05.2012 31/2012 Opracowanie dotyczące aktualizacji wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale ATM S.A.
10.05.2012 30/2012 Komunikat aktualizujący do Prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne S.A.: zmiana Dnia Referencyjnego
30.04.2012 27/2012 Zmiany w Zarządzie ATM S.A. – korekta
27.04.2012 29/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
27.04.2012 28/2012 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
27.04.2012 27/2012 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
26.04.2012 26/2012 Zarejestrowanie uchwały podziałowej i złożenie wniosku o ustalenie dnia referencyjnego
25.04.2012 25/2012 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2011
23.04.2012 24/2012 Rezygnacja Prezesa Zarządu
23.04.2012 23/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
20.04.2012 22/2012 Przebieg III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki
20.04.2012 21/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
17.04.2012 20/2012 Przebieg II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17.04.2012 19/2012 Prospekt emisyjny ATM Systemy Informatyczne S.A.
17.04.2012 18/2012 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne
10.04.2012 17/2012 Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale Emitenta
30.03.2012 16/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
23.03.2012 15/2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
22.03.2012 14/2012 Transmisja wideo z obrad NWZ w dn. 23.03.2012
16.03.2012 13/2012 Informacja dla akcjonariuszy w sprawie podziału Emitenta
16.03.2012 12/2012 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta
01.03.2012 11/2012 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01.03.2012 10/2012 Zawarcie umowy znaczącej
24.02.2012 09/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM
09.02.2012 08/2012 Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM
08.02.2012 07/2012 Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową
08.02.2012 06/2012 Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową
08.02.2012 05/2012 Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału
25.01.2012 01/2012 Korekta raportu bieżącego nr 1/2012
24.01.2012 04/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
24.01.2012 03/2012 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
13.01.2012 02/2012 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału
05.01.2012 01/2012 Opinia biegłego i strategia możliwości prowadzenia działalności Emitenta po podziale ATM S.A.