Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale Emitenta

Raport bieżący 17/2012 z 10.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku z prowadzonym procesem podziału spółki ATM na dwie spółki giełdowe: ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2012, Emitent przekazuje do wiadomości publicznej „Opracowanie dotyczące wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale ATM S.A.” wykonane przez Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę inwestorów na trudność, jaka nastąpiła w procesie wyceny ATM S.A. (części telekomunikacyjnej) przy zastosowaniu wyceny porównawczej ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Tabela 2 w załączonym opracowaniu), ponieważ wśród spółek notowanych na GPW nie ma podmiotów o profilu działalności podobnym do ATM S.A. po podziale, czyli firmy świadczącej usługi centrów danych wraz z transmisją danych w sieciach szerokopasmowych.

Niemniej Zarząd Emitenta uznaje przygotowanie opracowanie za rzetelne i wiarygodne w ramach przyjętej przez niezależny podmiot metodologii.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu