Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 21/2012 z 20.04.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że w II i III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23.03.2012 roku, które odbyły się odpowiednio 17.04.2012 i 20.04.2012 roku, wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  1. Tadeusz Czichon — 5 956 887 głosów, 28,7% na NWZ, 16,4% ogółem;
  2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 500 000 głosów, 16,8% na NWZ, 9,6% ogółem;
  3. Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT — 3 300 000 głosów, 15,9% na NWZ, 9,1% ogółem;
  4. Roman Szwed — 3 287 993 głosów, 15,8% na NWZ, 9,0% ogółem;
  5. Piotr Puteczny z żoną — 1 861 263 głosów, 9,0% na NWZ, 5,1% ogółem;
  6. AVIVA OFE/AVIVA BZWBK — 1 675 951 głosów, 8,1% na NWZ, 4,6% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu