Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 27/2012 z 27.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 30 kwietnia 2012 r. Prezesa Zarządu Spółki Pana Romana Szweda.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 30 kwietnia 2012 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Macieja Krzyżanowskiego.

Przedmiotowe zmiany są spowodowane podziałem Emitenta na dwie spółki giełdowe: ATM Systemy Informatyczne oraz ATM, co za tym idzie potrzebą pełnego rozdziału personalnego w składach osób zarządzających obiema spółkami.

Życiorys Pana Macieja Krzyżanowskiego

ur. 1966 r., absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1989), doktor fizyki cząstek elementarnych (Uniwersytet Warszawski, 1995)
1989–1998 asystent badawczy, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
1992–1994 asystent badawczy, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Hamburg
1994–1996 specjalista ds. sieci, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
1998–2001 członek Zarządu, Internet Data Systems S.A.
2001–2002 p.o. dyrektor ds. sieci, TDC Internet Polska
2002–2006 dyrektor działu sprzedaży w Pionie Usług Telekomunikacyjnych (PUT), ATM S.A.
2006–2009 dyrektor Pionu Usług Telekomunikacyjnych, ATM S.A.
od 2009 roku Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych ATM S.A.

Pan Maciej Krzyżanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu