Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 28/2012 z 27.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Jana Wojtyńskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A., rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.

Pan Wojtyński nie podał powodów swojej rezygnacji.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządua