Komunikat aktualizujący do Prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne S.A.: zmiana Dnia Referencyjnego

Raport bieżący 30/2012 z 10.05.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki ATM Systemy Informatyczne informację o komunikacie aktualizacyjnym do Prospektu emisyjnego, zmieniającym harmonogram Oferty.

Komunikat aktualizacyjny znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej ATM Systemy Informatyczne (www.atm-si.com.pl).

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu