Opracowanie dotyczące aktualizacji wyceny akcji ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. po planowanym podziale ATM S.A.

Raport bieżący 31/2012 z 15.05.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku z prowadzonym procesem podziału spółki ATM na dwie spółki giełdowe: ATM i ATM Systemy Informatyczne, Emitent przekazuje do wiadomości publicznej aktualizację wyceny spółek ATM i ATM Systemy Informatyczne po planowanym podziale ATM, opublikowanej raportem bieżącym nr 17/2012 z 10.04.2012 r. Przedstawiona wycena służy do ustalenia współczynnika korygującego kursu akcji ATM i ustalenia kursu otwarcia dla akcji spółki ATM Systemy Informatyczne w dniu jej pierwszego notowania.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu