Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 32/2012 z 21.05.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Członka Zarządu Emitenta o nabyciu w dniu 17.05.2012 roku 43 760 szt. akcji po średniej cenie 5,62 zł i w dniu 18.05.2012 roku nabyciu 47 986 szt. akcji po cenie 5,75 zł. Obie transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu