Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 34/2012 z 25.05.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Romana Szweda na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Pan Roman Szwed, urodzony w Warszawie w 1952 r., w 1976 r. ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki doświadczalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Wydział Fizyki został wyposażony w pionierskie rozwiązania informatyczne i sieciowe. W sierpniu 1991 r. zespół Ośrodka Komputerowego Wydziału Fizyki pod kierownictwem Romana Szweda dokonał historycznego podłączenia Polski do światowego Internetu.

Z branżą informatyczną Pan Roman Szwed związany jest od ponad 20 lat. Pracował w firmie ATM S.A. od końca 1991 r. na stanowisku Dyrektora Pionu Zaawansowanych Systemów Komputerowych, od stycznia 1994 r. do końca kwietnia 2012 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. W 2004 r. spółka zadebiutowała na GPW, a od 2006 r. rozpoczęła budowę swojej grupy kapitałowej, oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie usług telekomunikacyjnych, integracji systemowej i oprogramowania. W czasie swej kariery zawodowej Pan Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami za swoją działalność. Aktualnie jest członkiem rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.

Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej Pana Romana Szweda przedstawia się następująco:

Lata
2011–obecnie Prezes Zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A.
2006–obecnie Członek Rady Nadzorczej mPay S.A.
2010–2011 Członek Rady Nadzorczej ATM Systemy Informatyczne S.A.
2008–2011 Członek Rady Nadzorczej inONE S.A.
1997–2012 Prezes Zarządu ATM S.A.
1994–1997 Prezes Zarządu ATM Sp. z o.o.
1991–1994 Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (twórca Działu Zaawansowanych Systemów Komputerowych)
1985–1990 współpraca z Ośrodkiem Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu
1980–1983 staż naukowy w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN k. Genewy
1976–1978 staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy
1976–1991 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu