Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 36/2012 z 29.05.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2012 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

Tadeusz Czichon — 5 956 887 głosów, 39,5% na ZWZ, 16,4% ogółem;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 500 000 głosów, 23,2% na ZWZ, 9,6% ogółem;
Roman Szwed — 3 287 993 głosy, 21,8% na ZWZ, 9,0% ogółem;
Piotr Puteczny z żoną — 1 861 263 głosy, 12,4% na ZWZ, 5,1% ogółem.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu