Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5%

Raport bieżący 40/2012 z 21.06.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Tadeusza Czichona, że w dniu 19.06.2012 r. w wyniku wniesienia aportu zbył 6 048 633 akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji Tadeusz Czichon nie posiada żadnych akcji ATM S.A.

Przed zawarciem transakcji Tadeusz Czichon posiadał 6 048 633 (16,64%) akcji ATM S.A., uprawniających do 6 048 633 (16,64%) głosów na WZ Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu