Zawiadomienie o przekroczeniu 15% udziału

Raport bieżący 41/2012 z 21.06.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A., że w dniu 19.06.2012 r., w wyniku wniesienia do tej spółki aportu, ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. stała się właścicielem 7 225 489 akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiada 7 225 489 (19,88%) akcji ATM S.A., uprawniających do 7 225 489 (19,88%) głosów na WZ Spółki.

Przed zawarciem transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. nie posiadała żadnych akcji ATM S.A.

Spółka nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w ATM S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Potencjalne zwiększenie udziału w ATM S.A. będzie traktowane przez Spółkę jako inwestycja kapitałowa.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu