Ogłoszenie upadłości spółki zależnej

Raport bieżący 42/2012 z 06.08.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 38/2012 z 12.06.2012 r., Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy upadłości obejmującą likwidację majątku spółki mPay International Sp. z o.o., czyli spółki zależnej od ATM S.A. Postanowienie zostało wydane w dniu 30 lipca 2012 r.

Na sędziego komisarza został wyznaczony Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir Bezak. Syndykiem masy upadłości jest Gaweł Jarosiński.

mPay International Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej, a jej najważniejszymi aktywami pozostają akcje spółki mPay S.A. notowanej na rynku NewConnect, to jest spółki zajmującej się wdrażaniem i obsługą systemów do realizacji płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Upadłość spółki mPay International nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki mPay S.A.

Zarząd ATM S.A. informuje, że w związku z prowadzoną likwidacją majątku spółki mPay International Sp. z o.o. zostanie utworzona w ATM rezerwa w wysokości ok. 4 mln zł brutto na poziomie sprawozdania skonsolidowanego oraz ok. 5,5 mln zł brutto na poziomie sprawozdania jednostkowego, która to rezerwa obciąży wynik pierwszego półrocza 2012 r.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu,
Anna Bugajska — Prokurent