Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5%

Raport bieżący 45/2012 z 20.09.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Romana Szweda, że w dniu 19.09.2012 r. w wyniku wniesienia aportu zbył 2 100 000 akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji Roman Szwed posiada 1 187 993 (3,27%) akcji ATM S.A.

Przed zawarciem transakcji Roman Szwed posiadał 3 287 993 (9,05%) akcji ATM S.A., uprawniających do 3 287 993 (9,05%) głosów na WZ Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu