Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału

Raport bieżący 46/2012 z 20.09.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., że w dniu 19.09.2012 r., w wyniku wniesienia do tej spółki aportu, Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. stała się właścicielem 2 100 000 akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. posiada 2 100 000 (5,78%) akcji ATM S.A., uprawniających do 2 100 000 (5,78%) głosów na WZ Spółki.

Przed zawarciem transakcji Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. nie posiadała żadnych akcji ATM S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu