Zawiadomienie o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 48/2012 z 02.10.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A., że w dniu 1.10.2012 r. w wyniku zawarcia ze Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. umowy kupna akcji nabyła 678 627 (1,87%) akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiada 7 919 856 (21,79%) akcji ATM S.A., uprawniających do 7 919 856 (21,79%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiadała 7 241 229 (19,92%) akcji ATM S.A. uprawniających do 7 241 229 (19,92%) głosów na WZ Spółki.

ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. zakłada dalsze zwiększanie zaangażowania w ATM S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przeprowadzona transakcja była częścią transakcji zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A. i wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z ich indywidualnymi preferencjami. Zgodnie z nimi ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Tadeusza Czichona — wiceprezesa zarządu ATM S.A.) oraz Pan Piotr Puteczny (doradca zarządu w ATM S.A.) zwiększają swój stan posiadania akcji w ATM S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM Systemy Informatyczne S.A. Drugą stroną transakcji zamiany jest Spinoza Investments Sp. z o.o. (kontrolowana przez Romana Szweda, prezesa zarządu ATM SI S.A.), która zwiększa zaangażowanie kapitałowe w ATM Systemy Informatyczne S.A., a zmniejsza to zaangażowanie w ATM S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu