Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 52/2012 z 03.10.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. zawartych na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w ramach których Roman Szwed zbył:

  • dnia 27.09.2012 r. 2 000 akcji w cenie 8 zł za akcję
  • dnia 28.10.2012 r. 1 500 akcji w cenie 8 zł za akcję
  • dnia 1.10.2012 r. 1 733 akcje w cenie 8 zł za akcję
  • dnia 2.10.2012 r. 1 299 akcji w cenie 8 zł za akcję.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu