Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 59/2012 z 06.12.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja, że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu ATM, posiadanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. i kontrolowaną przez niego spółkę Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było zbycie w dniu 4.12.2012 r. przez Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. 838 692 (2,31%) akcji spółki na rzecz ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz Pana Piotra Putecznego.

Przed zmianą udziału Pan Roman Szwed posiadał 1 177 993 (3,24%) akcji ATM S.A., a pośrednio przez spółkę Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A. — 1 210 776 akcji ATM S.A. (3,33%), co łącznie dawało liczbę 2 388 769 (6,57%) akcji i uprawniało do 2 388 769 (6,57%) głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. posiada 372 084 (1,02%) akcji ATM S.A. Pan Roman Szwed kontrolujący Spinoza Investments Sp. z o.o. posiada w dalszym ciągu 1 177 993 (3,24%) akcji ATM S.A., dlatego też po obecnej transakcji posiada łącznie ze spółką przez niego kontrolowaną 1 550 077 (4,27%) akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przeprowadzona transakcja była częścią transakcji zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A. i wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z ich indywidualnymi preferencjami. Zgodnie z nimi ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Tadeusza Czichona — wiceprezesa zarządu ATM S.A.) oraz Pan Piotr Puteczny (doradca zarządu w ATM S.A.) zwiększają swój stan posiadania akcji w ATM S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM Systemy Informatyczne S.A. Drugą stroną transakcji zamiany jest Spinoza Investment Sp. z o.o. (kontrolowana przez Romana Szweda, prezesa zarządu ATM SI S.A.), która zwiększa zaangażowanie kapitałowe w ATM Systemy Informatyczne S.A., a zmniejsza to zaangażowanie w ATM S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu