Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą

Raport bieżący 60/2012 z 14.12.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. zawartych na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w ramach których Roman Szwed zbył:

  • dnia 6.12.2012 r. 1000 akcji w cenie 8,90 zł za akcję
  • dnia 7.12.2012 r. 1000 akcji w cenie 8,95 zł za akcję
  • dnia 11.12.2012 r. 1050 akcji w cenie 8,90 zł za akcję
  • dnia 12.12.2012 r. 6950 akcji w cenie 8,92 zł za akcję
  • dnia 13.12.2012 r. 6244 akcje w cenie 9,23 zł za akcję.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu