Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Raport bieżący 63/2012 z 17.12.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na skutek nabycia akcji ATM S.A. w dniu 7 grudnia 2012 r. W związku z tą transakcją łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A. posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyła próg 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1 804 065 szt. akcji ATM S.A. (stan na 6 grudnia 2012 r.), co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki i dawało łącznie 1 804 065 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, według stanu na dzień 12 grudnia 2012 r., fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 828 065 szt. akcji ATM S.A. co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 1 828 065 głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A. co stanowi też 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu