Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 01/2013 z 14.01.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. — 26 lutego 2013 r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r. — 15 maja 2013 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r. — 13 listopada 2013 r.

Raporty półroczne:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. — 30 sierpnia 2013 r.

Raporty roczne:

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok — 30 kwietnia 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok — 30 kwietnia 2013 r.

Zarząd ATM S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu