Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 01/2013 z 14.01.2013

Wersja do druku

Raport bieżący 10/2013 z 01.03.2013
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 11 168 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

  • w dniu 27.02.2013 r. zakup 6799 akcji po średniej cenie 10,39 zł
  • w dniu 28.02.2013 r. zakup 4369 akcji po średniej cenie 10,66 zł.

Transakcja została zawarta w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu