Wygaśnięcie decyzji w sprawie części Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Raport bieżący 11/2013 z 07.03.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja, że Minister Gospodarki decyzją z dnia 27 lutego 2013 r. stwierdził wygaśnięcie zezwolenia nr 125 na objęcie Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną terenów w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, na której działalności prowadzi ATM S.A. Powyższa decyzja jest zgodna z wnioskiem złożonym przez ATM S.A. do Ministerstwa Gospodarki w dniu 28 grudnia 2012 r.

Wniosek Emitenta o rezygnacji ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej związany był z wydzieleniem ze Spółki działalności informatycznej (integratorskiej), a tym samym z ograniczeniem celów i sposobu realizacji dalszego rozwoju Spółki, w szczególności w zakresie ekspansji zatrudnienia. Tym samym warunki do uzyskania korzyści w postaci ulg podatkowych poprzez prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej byłyby zbyt kosztowne, a tym samym niemożliwe do zrealizowania dla ATM. Utrzymując Specjalną Strefę Ekonomiczną, Spółka ponosiłaby niepotrzebne koszty organizacyjne (sprawozdawcze) i finansowe nie przynoszące jej korzyści.

Jednocześnie Spółka informuje, że rezygnacja z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie ma wpływu ani na możliwość, ani na zasadność prowadzenia projektu inwestycyjnego objętego dotacją ze środków publicznych, o którym Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 54/2012 z 31.10.2012 r.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu