Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport bieżący 15/2013 z 25.03.2013

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie — wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, podanych do publicznej wiadomości w roku 2012. Wykaz informacji zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki, przy ul. Grochowskiej 21a w Warszawie.

Wszystkie wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.atm.com.pl.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu