Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 18/2013 z 08.04.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2013 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Invest Sp. z o.o. SKA — 9 036 756 głosów, 69,7% na NWZ, 24,9% ogółem;
  • Piotr Puteczny z żoną — 2 243 066 głosów, 17,3% na NWZ, 6,2% ogółem;
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK — 1 675 951 głosów, 12,9% na NWZ, 4,6% ogółem.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu