Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 02/2013 z 15.01.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 powziął wiadomość o dokonaniu przez Prezesa Zarządu transakcji papierami wartościowymi spółki ATM S.A. na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 euro:

  • kupno 200 akcji, w dniu 28 maja 2012 r., cena 6,50 zł
  • kupno 1000 akcji, w dniu 28 maja 2012 r., cena 6,15 zł
  • kupno 1000 akcji, w dniu 29 maja 2012 r., cena 6,25 zł
  • kupno 500 akcji, w dniu 1 czerwca 2012 r., cena 6,48 zł
  • kupno 500 akcji, w dniu 1 czerwca 2012 r., cena 6,40 zł.

Zarząd ATM S.A. również w dniu 15 stycznia 2013 otrzymał informację o dokonaniu przez Dyrektora ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich transakcji papierami wartościowymi spółki ATM S.A. na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 euro:

  • kupno 1695 akcji, w dniu 16 maja 2012 r., średnia cena 8,03 zł
  • sprzedaż 695 akcji, w dniu 11 lipca 2012 r., średnia cena 7,00 zł.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu