Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 23/2013 z 12.06.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2013 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. — 9 036 756 głosów, 52,0% na ZWZ, 24,9% ogółem;
  • ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 500 000 głosów, 20,1% na ZWZ, 9,6% ogółem;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat — 2 600 000 głosów, 14,9% na ZWZ, 7,2% ogółem;
  • Piotr Puteczny z żoną — 2 243 066 głosów, 12,9% na ZWZ, 6,2% ogółem.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu