Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 24/2013 z 18.06.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 39 730 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

  • w dniu 13.06.2013 r., kupno 200 akcji po średniej cenie 12,20 zł
  • w dniu 14.06.2013 r., kupno 1 700 akcji po średniej cenie 12,21 zł
  • w dniu 17.06.2013 r., kupno 37 830 akcji po średniej cenie 12,26 zł.

Transakcje zostały zawarta w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu