Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 25/2013 z 18.06.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A., że w dniach 13-17.06.2013 r. w wyniku zawarcia transakcji na rynku regulowanym GPW nabyła 39 730 (0,11%) akcji ATM S.A.

W wyniku powyższej transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiada 9 087 654 (25,01%) akcji ATM S.A., uprawniających do 9 087 654 (25,01%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiadała 9 047 924 (24,90%) akcji ATM S.A. uprawniających do 9 047 924 (24,90%) głosów na WZ Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu