Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej

Raport bieżący 30/2013 z 10.09.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 06.08.2012 r. oraz raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 12.06.2012 r., Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki mPay International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Postanowienie zostało wydane w dniu 3 września 2013 r.

Zgodnie z uzasadnieniem ww. postanowienia Sądu, w toku postępowania upadłościowego został ustalony i zlikwidowany cały majątek masy upadłości.

Upadłość spółki mPay International nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki mPay S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu