Przedłużenie świadczenia usługi transmisji danych w sieci OST 112

Raport bieżący 31/2013 z 16.12.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie — aktualizacja informacji

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 62/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz Raportu Bieżącego nr 05/2010 z dnia 22.01.2010 r., Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: „Zamawiający”) pisemne potwierdzenie woli przedłużenia świadczenia przez Spółkę usługi transmisji danych w sieci OST112 na okres do dnia 31 lipca 2014 roku.

Wartość przedmiotowej usługi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku wynosi 22 328 192,50 zł netto.

Ustalenia dotyczące szczegółowych warunków świadczenia ww. usługi oraz kar umownych pozostają bez zmian w stosunku do zapisów umowy z dnia 22 stycznia 2010 roku (por. Raport Bieżący nr 05/2010 z dnia 22.01.2010 r.).

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu