Data Numer Raport
14.11.2014 31/2014 Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.
06.11.2014 30/2014 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
23.10.2014 29/2014 Zmiana składu Komitetu Audytu
14.08.2014 28/2014 Zawarcie umowy znaczącej
21.07.2014 27/2014 Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
17.07.2014 26/2014 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
17.07.2014 25/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
16.07.2014 24/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
16.07.2014 23/2014 Powołanie Zarządu
16.07.2014 22/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej
16.07.2014 21/2014 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
16.07.2014 20/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
14.07.2014 19/2014 Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji
10.07.2014 18/2014 Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki
27.06.2014 17/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce
26.06.2014 16/2014 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
26.06.2014 15/2014 ING OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ ATM S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013
13.06.2014 14/2014 Wybór biegłego rewidenta
12.06.2014 13/2014 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
03.06.2014 12/2014 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej
28.05.2014 11/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013
27.05.2014 10/2014 Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
22.05.2014 09/2014 Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
13.05.2014 08/2014 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
23.04.2014 07/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
23.04.2014 06/2014 Stanowisko Zarządu ATM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A. ogłoszonego przez Fisterra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 r.
17.04.2014 05/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
11.02.2014 04/2014 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
28.01.2014 03/2014 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
22.01.2014 02/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
20.01.2014 01/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku