Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 01/2014 z 20.01.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

Raporty kwartalne:

Raport jednostkowy za I kwartał 2014 r. — 14 maja 2014 r.
Raport jednostkowy za III kwartał 2014 r. — 13 listopada 2014 r.

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2014 r. — 28 sierpnia 2014 r.

Raporty roczne:

Raport roczny jednostkowy za 2013 rok — 20 marca 2014 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok — 20 marca 2014 r.

Zarząd ATM S.A. informuje ponadto, iż na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu