Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013

Raport bieżący 11/2014 z 28.05.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu dzisiejszym Zarząd ATM S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 12 gr na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 4 361 201,28 zł.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu