Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 13/2014 z 12.06.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z opóźnieniem ze względu na trwające wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A., które kończy się w dniu 18.06.2014 r. W interesie Spółki i Akcjonariuszy było ustalenie takiego terminu Walnego Zgromadzenia, który nie pozostaje w konflikcie z terminami wynikającymi z rozliczenia wezwania.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu