Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 02/2014 z 22.01.2014

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 roku otrzymał od Prokurenta Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A., w ramach których Prokurent w dniu 5 czerwca 2013 dokonał zbycia 1000 szt. akcji po cenie 12,40 zł oraz nabycia w dniu 15 listopada 2013 r. w ramach programu motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A. 600 szt. akcji ATM S.A. po cenie 0,95 zł za akcję.

Miejsce transakcji: GPW w Warszawie

Tryb zawarcia transakcji: sesyjna zwykła oraz nabycie w ramach programu motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A.

Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 euro.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu