Powołanie Zarządu

Raport bieżący 23/2014 z 16.07.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Zarządu Spółki nowej kadencji w składzie:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

Życiorysy członków Zarządu zamieszczone zostały poniżej.

Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu
Ur. 1966 r. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1989), doktor fizyki cząstek elementarnych (Uniwersytet Warszawski, 1995).
1989–1998 asystent badawczy, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
1992–1994 asystent badawczy, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Hamburg
1994–1996 specjalista ds. sieci, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
1998–2001 członek Zarządu, Internet Data Systems S.A.
2001–2002 p.o. dyrektor ds. sieci, TDC Internet Polska
2002–2006 dyrektor działu sprzedaży w Pionie Usług Telekomunikacyjnych (PUT), ATM S.A.
2006–2009 dyrektor Pionu Usług Telekomunikacyjnych, ATM S.A.
2009–2012 Wiceprezes Zarządu ATM S.A.
2012– Prezes Zarządu ATM S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Krzyżanowski nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Ur. 1959 r. Wykształcenie wyższe. Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej — doktor inżynier ze specjalnością automatyka i informatyka.
1982–1986 doktorant na Politechnice Warszawskiej
1986–1988 kierownik sekcji Wydziału Informatyki w Polskich Liniach Lotniczych LOT
1987–1989 Członek Zarządu TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o.
1989–2011 Dyrektor Generalny w spółce cywilnej Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM, przekształconej w 2001 r. w A.Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM S.J.
1994–1997 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w ATM Sp. z o.o.,
1997– Wiceprezes Zarządu ATM S.A.
2001–2013 Prezes Zarządu ATM PP Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tadeusz Czichon nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu