Zmiana składu Komitetu Audytu

Raport bieżący 29/2014 z 23.10.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W nawiązaniu do informacji zawartych w „Oświadczeniu Zarządu ATM S.A. o stosowaniu przez ATM S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku”, Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano Komitet Audytu w następującym składzie: Pan Mirosław Panek (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Jacek Osowski oraz Pan Sławomir Kamiński. Wcześniej zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza ATM S.A.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu