Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 30/2014 z 06.11.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że z dniem 6.11.2014 r. Maciej Krzyżanowski zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (w tym członka Zarządu) Spółki. Ani Spółka, ani Maciej Krzyżanowski nie podają przyczyn rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6.11.2014 r. na Prezesa Zarządu Spółki Tadeusza Czichona, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ATM S.A.

Pan Tadeusz Czichon jest współzałożycielem ATM S.A. i jej największym akcjonariuszem (za pośrednictwem ATP FIZAN). Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w stopniu doktora inżyniera ze specjalnością Automatyka i Informatyka. W latach 1986-1988 pracował jako kierownik sekcji Wydziału Informatyki PLL LOT. w latach 1987-1989 współzałożyciel i członek zarządu TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o. W latach 1989-2011 założyciel i Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM S.C. przekształconej w A.Chalimoniuk i Wspólnicy S.J. W latach 2001-2013 współzałożyciel i Prezes Zarządu ATM PP Sp. z o.o., a obecnie Wiceprezes Zarządu tej spółki. Od 1994 r. współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu ATM Sp. z o.o., przekształconej w 1997 r. w ATM S.A.

Pan Tadeusz Czichon nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Tadeusz Czichon nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6.11.2014 r. na Wiceprezesa Zarządu Jacka Krupę, dotychczasowego Dyrektora Działu Usług Telekomunikacyjnych ATM S.A. Pan Jacek Krupa będzie w Zarządzie Spółki odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Pan Jacek Krupa ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979-1983 pełnił funkcję Instruktora w Naczelnej Organizacji Technicznej. W latach 1984-1988 pełnił funkcję Starszego Specjalisty w Zakładzie Usług Technicznych ZWKTiR. W latach 1988-1989 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w DATACO Trading. W latach 1990-1995 pełnił w Unisys Poland funkcje handlowe, w tym Senior Sales Managera. W latach 1995-2000 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w TCH Systems Sp. z o.o. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Bonair S.A. Od roku 2001 pełni funkcje w pionie handlowym ATM S.A., ostatnio — od 2007 r. — Dyrektora Działu Usług Telekomunikacyjnych.

Pan Jacek Krupa nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Jacek Krupa nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu