Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 31/2014 z 14.11.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Kamińskiego z pełnionej funkcji. Na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został Mirosław Panek. Nowym Zastępcą Przewodniczącego został Tomasz Tuchołka.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu