Data Numer Raport
21.12.2015 22/2015 Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.
14.12.2015 21/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
14.12.2015 20/2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14.12.2015 19/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
30.11.2015 18/2015 Uzupełnienie wniosku Akcjonariusza dotyczącego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
18.11.2015 17/2015 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
17.11.2015 16/2015 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
09.11.2015 15/2015 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
15.06.2015 14/2015 Wybór biegłego rewidenta
21.05.2015 13/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
21.05.2015 12/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
21.05.2015 11/2015 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21.05.2015 10/2015 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
18.05.2015 09/2015 Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszona przez akcjonariusza Spółki
11.05.2015 08/2015 Zawarcie umowy znaczącej
08.05.2015 07/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
30.04.2015 06/2015 Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosił żądanie umieszczenia nowych punktów w porządku obrad ZWZ ATM S.A. oraz projekty uchwał
24.04.2015 05/2015 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
16.04.2015 04/2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014
22.01.2015 03/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
19.01.2015 02/2015 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
16.01.2015 01/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku