Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 10/2015 z 21.05.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu kwoty 7 268 668,80 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,20 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 15.07.2015 r. oraz następujące terminy wypłat dywidendy:

  • 30.07.2015 r. — kwota 1 817 167,20 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję,
  • 15.12.2015 r. — kwota 5 451 501,60 zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu