Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 13/2015 z 21.05.2015

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2015 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – 9 119 040 głosów, 34,8% na ZWZ, 25,1% ogółem;
  • ING Otwarty Fundusz Emerytalny (wraz z ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny) – 7 163 003 głosów, 27,3% na ZWZ, 19,7% ogółem;
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 3 275 951 głosów, 12,5% na ZWZ, 9% ogółem;
  • Piotr Puteczny z żoną – 2 243 066 głosów, 8,6% na ZWZ, 6,2% ogółem;
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 728 459 głosów, 6,6% na ZWZ, 4,8% ogółem;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 1 579 825, 6% na ZWZ, 4,3% ogółem.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu