Zmiany w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 15/2015 z 09.11.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wyłonieniem przez Radę Nadzorczą nowego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki w dniu dzisiejszym Tadeusz Czichon złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki. Rezygnacja została złożona z dniem 30 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu dzisiejszym na Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Terleckiego – funkcję tę będzie sprawował od dnia 1 grudnia 2015 r.

Pan Dariusz Terlecki posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania.
Posiada ponad 20 lat doświadczenia na poziomie zarządu w różnych branżach (m.in. telekomunikacja, BPO) i typach firm (polskie i międzynarodowe). Specjalizuje się w tworzeniu obszarów strategicznego rozwoju firmy dających wieloletni, stabilny wzrost organiczny oraz w budowie nowych firm od podstaw do osiągnięcia kolejno break-even-point oraz M&A.

Przebieg pracy zawodowej:

1990–1993 dziennikarz (publikacje m.in.: Polityka, Gazeta Wyborcza, Prawo i Życie)
1993–1997 Dyrektor Sprzedaży w Vileda Sp. z o.o.(Freudenberg Group)
1998–2002 Prezes Zarządu PBS Sp. z o.o.
2002–2011 Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Crowley Data Poland Sp. z o.o.
2009–2013 Członek Rady Nadzorczej AWBUD S.A.
2011–2015 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Automatic Data Processing (ADP) Sp. z o.o.

Pan Dariusz Terlecki nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Dariusz Terlecki nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu