Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 17/2015 z 18.11.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

podpisy:
Tadeusz Czichon – Prezes Zarządu,
Anna Bugajska – Prokurent