Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 22/2015 z 21.12.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Mirosław Panek złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został ponownie Mirosław Panek, a nowym Zastępcą Przewodniczącego została Kinga Stanisławska. Poprzedni Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Tuchołka – został odwołany ze składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 grudnia 2015 roku.

podpisy:
Dariusz Terlecki – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu