Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 03/2015 z 22.01.2015

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2015 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A., w ramach której Wiceprezes Zarządu w dniu 11 grudnia 2014 roku dokonał nabycia 100 szt. akcji po cenie 11,10 zł za akcję.

Miejsce transakcji: GPW w Warszawie

Tryb zawarcia transakcji: sesyjna zwykła

Łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 euro.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu